WP 5 Euregionale risico- en crisiscommunicatie

Het doel van dit werkpakket is de risico- en crisiscommunicatie tegenover de burgers in de EMR af te stemmen. Risicocommunicatie is de communicatie naar burgers vóór een crisis over mogelijke risico’s, en crisiscommunicatie is de communicatie naar burgers tijdens een crisis. Een uniforme en betrouwbare informatievoorziening naar de burgers van de EMR kan zorgen onder burgers voorkomen vanwege uiteenlopende risico- en crisiscommunicatie die zij vanuit hun buurland in de pers en op sociale media tegenkomen. 

In overleg met de EMRIC-partners zal een document over risicocommunicatie worden gemaakt met een gedetailleerde beschrijving van welke informatie over de grenzen heen moet worden gedeeld en wat daarmee moet gebeuren. Dit omvat risico-objecten en immateriële risico’s in de EMR. Er zal rekening worden gehouden met bestaande Europese en bilaterale verdragen en met de regels op het gebied van gegevensbescherming.

Een soortgelijk document zal worden opgesteld over crisiscommunicatie, om te beschrijven welke informatie moet worden gedeeld tussen de wettelijk bevoegde partners in de EMR. Hierin wordt beschreven wie de informatie tijdens een crisis zal delen, hoe deze informatie moet worden gedeeld (via telefoon, website, pers, enz.) en wat aan de burgers moet worden meegedeeld.

De uitvoering van beide plannen naar de doelgroepen toe zal gebeuren door middel van een e-learning.