Marhetak

Verbetering van de euregionale samenwerking bij overstromingen

Het doel van het Marhetak-project is het versterken van de samenwerking tussen de euregionale diensten die wettelijk verantwoordelijk zijn voor crisismanagement en weer-, water- en bodemdiensten in tijden van een overstromingscrisis.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg in de vorm van EMRIC, de Overheidsdienst Wallonië, de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken België en het Waterschap Limburg zullen werken aan het op elkaar afstemmen van voorspellingsbeelden, het vergemakkelijken van een uniforme informatievoorziening, het koppelen van gegevensbronnen, het harmoniseren van risicobeoordelingen en crisiscommunicatie. Ten slotte zal het rampenbestrijdingsmateriaal worden geïnventariseerd en waar nodig aangevuld. Het project wordt afgesloten met een live-oefening van beter crisismanagement in de Euregio Maas-Rijn.

Nieuws

Workpackages

Lees meer over de activiteiten van ons project!

PARTNERS

AANGESLOTEN PARTNERS