Marhetak

Verbetering van de euregionale samenwerking bij overstromingen

Het doel van het Marhetak-project is het versterken van de samenwerking tussen de euregionale diensten die wettelijk verantwoordelijk zijn voor crisismanagement en weer-, water- en bodemdiensten in tijden van een overstromingscrisis.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg in de vorm van EMRIC, de Overheidsdienst Wallonië, de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken België en het Waterschap Limburg zullen werken aan het op elkaar afstemmen van voorspellingsbeelden, het vergemakkelijken van een uniforme informatievoorziening, het koppelen van gegevensbronnen, het harmoniseren van risicobeoordelingen en crisiscommunicatie. Ten slotte zal het rampenbestrijdingsmateriaal worden geïnventariseerd en waar nodig aangevuld. Het project wordt afgesloten met een live-oefening van beter crisismanagement in de Euregio Maas-Rijn.

Nieuws

Ons eindsymposium waar alle projectresultaten werden gepresenteerd, werd gehouden op 12 december 2023.

Lees meer over de acties van ons project en hoe we de euregionale samenwerking in tijden van overstroming willen versterken.

PARTNERS

AANGESLOTEN PARTNERS