WP 3 Gezamenlijke grensoverschrijdende risicobeoordeling

Doel van dit werkpakket is een voorstel te ontwikkelen en uit te voeren over de wijze waarop een gezamenlijke grensoverschrijdende risicobeoordeling kan worden verricht.
Ten tijde van een overstromingscrisis moeten de voor crisisbeheer verantwoordelijke overheidsinstanties over dezelfde informatie beschikken. Daarin voorzien de werkpakketten 1 en 2. In het onwaarschijnlijke geval van een crisis moeten deze overheidsdiensten, alle verenigd in EMRIC en op het moment van een crisis met elkaar verbonden door liaisons (een van de producten van PANDEMRIC), een gezamenlijke risicobeoordeling maken. Uit een studie over grensoverschrijdende risicobeoordeling bij overstromingen zal blijken wat voor modellen in de drie landen en internationaal worden gebruikt voor risicobeoordeling, en wat voor modellen kunnen worden gebruikt voor een gezamenlijke risicobeoordeling, rekening houdend met wet- en regelgeving, cultuur en taalverschillen (zelfs tussen het Nederlands en het Vlaams). In geval van een hoge waterdreiging zullen de diensten van het EMRIC en de geassocieerde partners dan in een vroeg stadium de risico’s gezamenlijk kunnen beoordelen volgens gemeenschappelijke modellen en een passende reactie op de dreiging kunnen voorbereiden. Zodra over dit gezamenlijke risicobeoordelingsmodel overeenstemming is bereikt, is het van het grootste belang deze overeenstemming in de geassocieerde organisaties te implementeren. Daarom zal als laatste stap in dit werkpakket een e-learning worden ontwikkeld over hoe een risicobeoordeling in een grensoverschrijdende omgeving moet worden uitgevoerd.