WP 8 Grensoverschrijdende uitwisseling van crisismateriaal

De overstromingen van juli 2021 toonden de cruciale behoefte aan crisismaterialen die op onvoorspelbare tijden, plaatsen en afmetingen kunnen worden ingezet. Hoewel er informatie beschikbaar was over de infrastructuur en de verwachte weerstand van crisismaterialen tegen het wassende water, waren in zeer korte tijd aanvullende materialen nodig. 
Partners in EMRIC (zoals de brandweer), het Nationaal Crisiscentrum in Brussel, de Overheidsdienst van Wallonië en Waterschap Limburg kunnen niet alleen de transnationale samenwerking in het beleid beïnvloeden, maar hebben ook de bevoegdheden om de dagelijkse praktijk te beïnvloeden. Bijvoorbeeld: het combineren van waterkeringen om de kering te laten groeien heeft raakvlakken en aanvullingen nodig om te voorkomen dat er openingen blijven bestaan.

In dit werkpakket is het hoofddoel de aanschaf van een verplaatsbare keringeenheid. Daarnaast zal in alle EMR-landen een scan worden uitgevoerd naar de benodigde gereedschappen en aanvullende apparatuur voor grensoverschrijdend gebruik van de eenheden om aansluiting op de bestaande infrastructuur in de betreffende grensregio mogelijk te maken.