WP 6 Gezamenlijke euregionale evaluatie

Doel van dit werkpakket is een model voor gezamenlijke evaluatie van recente crises op te stellen om de gezamenlijke bijstand en de crisiscoördinatie in de EMR te verbeteren.

Crises komen niet vaak voor, hoewel we de afgelopen twee jaar te maken hebben gehad met twee grote crises in de EMR, de pandemie en het hoge water. Acties tijdens crises, maar ook kleinere incidenten, worden steeds geëvalueerd in de drie landen. Het ontbreekt echter aan een format dat als basis kan dienen voor een gezamenlijke evaluatie. Als eerste stap zal een studie worden verricht naar de toepassing van evaluatiemodellen die door de euregionale partners worden gebruikt. Het doel is een gezamenlijk evaluatiemodel te ontwikkelen voor de samenwerking in tijden van crisis, zodat “geleerde lessen” voor de gehele EMR kunnen worden geformuleerd en dienovereenkomstig verbeteringen kunnen worden ingevoerd. De studie zal door een derde partij worden uitgevoerd. 

Op basis van de uitgevoerde studie zullen we, in overleg met alle EMRIC-partners, een gezamenlijk evaluatiemodel voorstellen. Dit evaluatiemodel moet leiden tot verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking, grensoverschrijdende systemen en overeenkomsten.