Workpackages

WP 1 Verbeterde voorspellingsmodellen en informatie-uitwisseling

 • Eisen van de openbare crisisbeheersingsorganisaties in de EMRIC aan de water-, weer- en bodemdiensten in geval van overstromingen.
 • Grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over overstromingen tussen de EMRIC-partners.

WP 2 Euregional/international crisis management system

 • Document ICT-analyse.
 • ICT Ontwikkeling Geannoteerde code.
 • Afsluitende oefening Paragon tussen Nederland, België, Duitsland in de Euregio Maas-Rijn.

WP 3 Joint cross border risk assessment

 • Onderzoek naar (gezamenlijke) risicobeoordelingsmodellen.
 • Grensoverschrijdende risicobeoordeling overstromingen tussen de EMRIC-partners.
 • E-learning over het uitvoeren van een grensoverschrijdende risicobeoordeling.

WP4: Euregionale Toeleveringsketen en Testen

 • Mogelijkheden voor grensoverschrijdende bijstand van nationale diensten in Duitsland, België en Nederland.
 • Koppeling van crisispersoneel op het strategische bestuurlijke politieke niveau in de EMR-landen.
 • Studie: innovatieve vormen van samenwerking en crisisbeheersing op het strategische politieke niveau.
 • E-learning module Emric en Eumed capaciteiten.

WP 5 Euregionale risico- en crisiscommunicatie

 • Euregionaal risicocommunicatieplan.
 • Euregionaal crisiscommunicatieplan.
 • Uitvoering van deze beide plannen door middel van een e-learning.

WP 6 Gezamenlijke euregionale evaluatie

 • Studie: door de EMR-partners gebruikte evaluatiemodellen en voorstel voor een gemeenschappelijk evaluatiemodel.
 • Grensoverschrijdend evaluatiemodel EMRIC.

WP 7 Noodplanning bij overstromingen

 • Syntheseverslag van beste praktijken op het gebied van noodplanning bij overstromingen.
 • Thematische gids voor noodplanning bij overstromingen in de Euregio Maas Rijngebied.

WP 8 Grensoverschrijdende uitwisseling van crisismateriaal

 • Aankoop van nooduitrusting voor overstromingen