WP 1 Verbeterde voorspellingsmodellen en informatie-uitwisseling

Uniforme euregionale voorspellingsmodellen zijn eminent voor een goede uniforme reactie van de crisisdiensten. Daarom is een betere coördinatie nodig tussen de weer-, water- en bodemdiensten in de landen waartoe de EMR behoort.

Deze coördinatie moet leiden tot een uniforme informatievoorziening aan de bovengenoemde crisisdiensten, zodat zij gezamenlijk een risicobeoordeling kunnen uitvoeren en zich kunnen voorbereiden op de mogelijke gevolgen van de voorspelde situatie qua weer en waterstanden in de grotere en kleinere rivieren die door de EMR stromen.
Dit moet in eerste instantie worden geregeld door de genoemde diensten, zij het in nauwe samenwerking met de diensten van de EMRIC, de Waalse overheidsdienst en de Bezirksregierung van Keulen, zodat de voor de risico-evaluatie benodigde informatie wordt uitgewisseld.
De water-, weer- en bodempartners zullen worden toegevoegd aan de reeds lang bestaande EMRIC – focusgroepen die zich bezighouden met rampenbeheer, teneinde te zorgen voor een goede onderlinge samenwerking, informatie-uitwisseling en een goede aansluiting van de planning.