Nieuws

Eindsymposium in het nieuws

Het Marhetak eindsymposium werd vermeld in verschillende nieuwsartikels.

Belgisch-Vlaams nieuws:

VRT Nieuws

Belgisch-Waals nieuws:

rtl.be
dhnet.be
dhnet.be
lavenir.net

Eindsymposium van het project

Op 12 december 2023 werd het Marhetak-project afgesloten met een symposium in het provinciehuis in Hasselt, België.

De Marhetak partners Service public de Wallonie, Nationaal Crisiscentrum, Waterschap Limburg en leadpartner EMRIC stelden de projectresultaten voor aan deelnemers en stakeholders. Enkele voltooide deliverables zullen binnenkort beschikbaar zijn in onze downloadsectie.

Twee bijzondere hoogtepunten die we konden presenteren waren de noodwaterkeringen die Waterschap Limburg in het kader van het project had aangekocht en de oefening van het Paragon-systeem. Terwijl de gasten de presentaties over de projectresultaten volgden, hielden crisisteams van de EMRIC-partners uit de drie de landen een table-top oefening met het Paragon-systeem. Dit Europees crisismanagementsysteem simuleerde delen van de overstromingen van juli 2021 en ondersteunde de informatieuitwisseling tussen de partners. 

Dank aan alle partners voor hun inzet en toewijding aan dit project!

Partner meeting in Roermond

Vorige week vond onze maandelijkse partner meeting plaats bij Waterschap Limburg in Roermond. De partners maken goede progressie met hun deliverables en de voorbereidingen voor ons eindsymposium en de Paragon-oefening zijn in volle gang.

We kregen ook een rondleiding door Roermond om de maatregelen te zien die zijn genomen om de stad te beschermen in geval van hoge waterstanden en we kregen het oefenterrein te zien waar de mobiele waterkeringen werden getest.

Hartelijk dank aan onze gastheer voor deze succesvolle partner meeting!

Goede vooruitgang in Werkpakket 8

De aankoop van de verplaatsbare waterkeringen door Waterschap Limburg met subsidie van Interreg Maas-Rijn is in volle gang! De waterkeringen zullen in de hele Euregio Maas-Rijn ingezet kunnen worden. Een deel ervan zal te zien zijn op ons slotevenement eind dit jaar. De aankoop van de verplaatsbare waterkeringen maakt deel uit van Work Package 8.

Eerste deliverables klaar

Een van onze eerste deliverables, het programma van eisen van WP 1, is klaar en kan nu worden gedownload op onze downloadpagina. Het is beschikbaar in het Nederlands, Duits en Frans.

Partner meeting in Brussel

Begin juni hielden de projectpartners hun maandelijkse partner meeting. Deze keer waren we te gast bij onze partner, het Nationaal Crisiscentrum, in Brussel. Elke partner boekt goede vooruitgang met zijn work packages. De partners bespraken ook hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de resultaten van het project ook na de afsluiting behouden blijven. De bijeenkomst van de partners werd afgesloten met een teambuildingactiviteit.

Marhetak bij de trilaterale conferentie

Op de trilaterale conferentie ‘Verbindingen leggen’ op 16 & 17 maart 2023 in Assen presenteerde EMRIC als leadpartner het Marhetak-project in twee workshops. In de workshop ‘Lessen voor de toekomst op basis van de overstroming van juli 2021’ werd het Marhetak-project als geheel gepresenteerd als reactie van de projectpartners en InterregEMR op de overstroming. In de workshop ‘Informatiemanagement tussen hulpverleningsdiensten en crisisteams’ werd Paragon specifiek gepresenteerd als aanvulling op de bestaande afspraken in EMRIC over informatiedeling, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De trilaterale conferentie over rampenbestrijding en crisisbeheersing werd georganiseerd door het NIPV tussen Nederland en de Bundesländer NRW en Niedersachsen.

Tweede bijeenkomst Paragon werkgroep

Op dinsdag 7 maart 2023 kwam de Paragon werkgroep voor de tweede keer bijeen in Hasselt om de pilot binnen het Marhetak project voor te bereiden. Samen met onze collega’s van CrisisCenterBE werden verdere stappen en open vragen besproken, die ons een stap dichter bij een euregionaal crisismanagementsysteem zullen brengen. Voor meer informatie, zie Work Package 2 op deze website.

Partnermeeting in Namen

Op woensdag 1 maart 2023 vond onze partnermeeting plaats in Namen bij de Marhetak partner Service public de Wallonie. Na een heerlijke lunch en koffie kregen de projectpartners een rondleiding en konden ze een kijkje nemen in het Waalse Regionale Crisiscentrum. Hartelijk dank aan SPW voor hun gastvrijheid!

Paragon werkgroep

Op dinsdag 17 januari 2023 vond in Margraten een eerste bijeenkomst plaats van de werkgroep Paragon binnen Marhetak. Paragon is een (internationaal) crisismanagementsysteem, momenteel in ontwikkeling bij onze projectpartner NCCN in Work Package 2. Partners uit verschillende EMRIC-werkgroepen werden uitgenodigd om samen te brainstormen over welke informatie in Paragon moet worden gedeeld tijdens een grensoverschrijdend incident, en wie binnen hun organisatie deze informatie moet delen en raadplegen. Dit is een essentiële stap om Paragon in de Euregio Maas-Rijn te testen. 

Kick-off evenement

Op woensdag 9 november 2022 vond het Marhetak Kick-off evenement plaats. De Marhetak-partners presenteerden het project, de werkpakketten en deliverables, en het nieuw ontworpen communicatiemateriaal. Partners van EMRIC, Interreg EMR en COMAC-leden woonden het evenement bij in de brandweerkazerne in Sittard. Het evenement werd afgesloten met koffie en vlaai.

De presentaties die werden gehouden kunnen gedownload worden op onze downloads pagina. Om op de hoogte te blijven van ons project kunt u onze linkedin pagina volgen.

Onze gasten volgen de presentatie over WP 7 van projectpartner SPW.